"Participació ciutadana" per a recuperar El Cabanyal

2012-02-02Publicat per: L'Informatiu
Millora d’espais i serveis públics, lloguer social, residències d’estudiants i un museu dedicat al barri són algunes de les propostes que la Universitat de València recull en un pla per tirar endavant un "projecte comú" per al Cabanyal. Un barri per al qual, segons la Universitat, la prolongació no ha suposat un al·licient socioeconòmic, sinó que ha dividit el veïnat.
Un Pla Integral Socioeconòmic per al Cabanyal-Canyameral, barri “en crisi d’identitat, condicionat per la divisió interna”, en què la participació ciutadana siga la “baula fonamental”. És la proposta de la Comissió de la Universitat de València per a l’estudi del Cabanyal-Canyamelar, que ahir va analitzar el Consell de Govern de la institució i el qual reclamà que les propostes detallades en el pla estiguen acompanyades “d’inversions concretes” en el barri.

Segons l’informe presentat ahir, “la societat local del Cabanyal-Canyamelar es troba ara per ara en un escenari condicionat per la discussió i la divisió interna” i “pateix una crisi d'identitat que es deu a l’abandonament de les activitats tradicionals i al projecte de prolongació”. En aquesta línia, s'afirma, “el projecte de prolongació del Passeig del Mar ha originat una divisió interna de la societat local, ja que s'entremesclen diverses circumstàncies: enderrocaments d'habitatges, oportunitat de negoci, habitatges deshabitats, ocupació il·legal d'estos, moviments alternatius...el descontentament social és evident”.

L’informe rebel·la que el Cabanyal-Canyamelar és un barri en regressió demogràfica, envellit, amb una gran quantitat d'unitats mononuclears, terciaritzat, i amb una població molt arrelada al barri i a la ciutat

La comissió explica: “El projecte de la prolongació no ha constituït fins a la data un al·licient socioeconòmic (ni urbanístic) per al barri, vista la paralització” dels últims anys. “L’aprovació del PEPRI i la complexa i prolongada controvèrsia judicial a què ha donat lloc han acabat convertint-se objectivament en una rèmora per a la regeneració urbanística del barri”, diu l’informe. Així, conclouen els experts, “no hi ha un disseny global del barri des del punt de vista social i econòmic, un projecte comú consensuat entre les diferents parts”. És evident que una conseqüència de la situació actual que experimenta el Cabanyal‐Canyamelar és el procés de degradació paisatgística i percepció d'abandonament. El Pla Integral Socioeconòmic proposat per la comissió hauria de solucionar el procés de degeneració d'habitatges mitjançant programes de desocupació dels habitatges ocupats il·legalment per diversos col·lectius, així com programes d'atracció de nous residents. Així mateix, haurien de posar-se en marxa accions de rejoveniment del barri (lloguers, habitatges compartits amb persones majors…), i una millora dels serveis i espais públics oferits en el barri.

Segons la comissió, tant la UV com la UPV, podrien realitzar una “desitjada labor d'intermediació entre les parts litigants” per reduir el “grau de crispació social” i arribar a “la consecució d'una solució consensuada per al futur del barri”. Així mateix, la universitat s’ofereix a: fer assessorament tècnic, “principalment als responsables en la presa de decisions” i a organitzar tallers, seminaris, exposicions, etc. que pretenguen la dinamització social i cultural del barri, tot dissenyant una programació consensuada amb els propis actors locals. Així com recomana “plantejar projectes de convocatòria pública d’ I+D+I”; dóna suport a iniciatives d’implantació de residències universitàries, que aprofiten també la matrícula de milers d'estudiants d'intercanvi del programa Erasmus, cosa que “permetria el rejoveniment temporal i immediat del barri”; aposta per la materialització d'un Museu Obert, “factible i convenient”, que aprofitara el llegat cultural, arquitectònic i artístic que ofereix el barri i el seu paisatge, que li atorgaria un valor afegit i diferencial respecte a uns altres, i constituiria un reclam més per a la seua visita i coneixement.

L’informe rebel·la que el Cabanyal-Canyamelar és un barri en regressió demogràfica (en els últims quaranta anys la població ha disminuït un 35%), envellit (l’índex d'envelliment és de 150, quan en el conjunt de la ciutat és de 121,7), amb una gran quantitat d'unitats mononuclears (com a conseqüència del procés d'envelliment), terciaritzat (enrere van quedar les tasques tradicionals lligades a la pesca i al port), i amb una població molt arrelada al barri i a la ciutat (majoritàriament nascuts en la ciutat o en el mateix barri).


Els veïns reben el pla amb entusiasme
L'Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar reaccionava la vesprada d'ahir amb entusiasme a la proposta de la Universitat. "No podem més que mostrar la nostra satisfacció i alegria per les conclusions i recomanacions a les quals ha arribat l'Informe de la Comissió de la Universitat de València" van apuntar els veïns, que asseguraven que han estat treballant en alguns d'aquests projectes "encara que amb imaginatius mitjans, diferents organitzacions" del barri; però afegien que la coincidència amb els experts és "un suport per als veïns" per a continuar treballant en eixa adreça, "l'única que pot fer que tire endavant el nostre barri".

"Esperem que els responsables polítics municipals i autonòmics sàpien valorar l'esforç que ha fet la Universitat de València i els professionals que la integren, per a contribuir a canviar el rumb a seguir, al qual és condemnat el nostre barri. Nosaltres almenys ho valorem i li l'agraïm", van concloure.