A favor del Cabanyal

2002-01-22Publicat per: Levante
Eduard Escalante. Joan. El pare Lluís Navarro. Andrés, La Pilona. Tino. El pintor Ferrandis. María. Els pescadors. V. Blasco Ibáñez. Juan. El Tio Bola. Carlos. Empar Guillem. Lola. Els Benlliure. Rosi. Dr. Llorenç de la Flor. Angelita. El Dr. Lluch. Conxin. Joaquim Sorolla. Paco. Martí Grajales. José Luis. Marcelino Camacho. Gabi. Lluís Despuig. Maite. Ramon de Rocafull. Empar. Nicolau de Monsoriu. Carles. El capellá Planelles. Mar. Sant Pere. Peteer. El mari Sirera. Tina. Nicolau de Monsoriu. Santiago. Carles Ros. Xavi. V. Monzó. Douglas. V. Mauri. Xaro. Almirall Merce. Eva. Eugenia Viñes. Jaume. Javi. César Santomà. Mari Angeles. Sánchez Coello. Ana. L’historiador Colonia. Adelina. Feli. El bisbe Company. Manolo. Artur. El pintor Fillol. Lluis. Vicent Brull Amparín. Mariá Cuber. Mila. Just Vilar. Mari Carme. Josep Renau. Carola. Joan Izquierdo Nero. Francesc Eximenin. Emilio. Tramoyeres. Mariá. Rosa. I partits polítics. I sindicats I l’univers universitari tant de Valéncia com de Castelló, Alacant, Barcelona i Madrid. I l’univers del Politècnic de València.I l’ateneu Cultural de Madrid. I un premi Nobel. I un Acadèmic de la Real Academia de la Llengua Espanyola. I Associacions musicals, culturals, laborals i polítiques. Arquitectes. Llauradors. Fallers. Gent de la Setmana Santa. Periodistes. Mesònics. Mestres. Professors. Obrers. Músics. Pintors. Escultors. Federacions de Veïns i de tot tipus. I milers i milers de ciutadans i ciutadanes de València i d’Anglaterra; de França i de Grècia, de tota Espanya i d’Alemanya. Turistes. I molts cabanyalers i canyamelers que viuen fora i que enyoren el seu poble i... contra tots ells, l’alcaldessa Rita i quatre amics. Rectifique i em reafirme: Quatre i ella, cinc.

Joan Carles Enguix i Borrás. El Cabanyal (València).