MANIFEST PELS DRETS HUMANS AL CABANYAL-CANYAMELAR

2000-02-17Publicat per: Plataforma Salvem el Cabanyal
1.Situació actual i proposta d’acció
El projecte es troba actualment en un compás d’espera. Després de les més de 110.000 allegacions presentades al mes de maig, l’Ajuntament encara no ha fet cap manifestació oficial de qué passará. Una vegada més, denunciem que al Cabanyal-Canyamelar es juga amb la vida i el destí de més de 1.600 famílies, per uns interessos polítics i econòmics d’un reduït grup de persones, i no del tan esmentat “interés general”.
Si a aixó li sumem, que des de fa quasi dos anys estem esperant resposta a les més de deu sol•licituds presentades al registre de I’Ajuntarnent, dirigides tant a l’alcaldessa de València, com al regidor d’urbanisme, per a ser rebuts en audiéncia i mantenir un debat públic sobre el projecte de destrucció del nostre poble.
Si tenim en compte que tot el que hem intentat, totes les nostres reivindicacions, totes les opinions que s’han manifestat contràries al projecte -polítiques, culturals, artístiques, individuals o col•lectives-, no han fet moure ni un mil•limetre l’equip polític que governa la ciutat. Baix estes condicions, quines eixides ens deixen?
Per tot açò, perqué no trobem un altra eixida per a fer valer el nostres drets, la Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar durà endavant una vaga de fam que ens permetrà trobar una solució al conflicte originat pel projecte de prolongar l’avinguda de Blasco Ibáñez.
Afirmem rotundament que les raons que ens obliguen a actuar d’esta manera són raons d’humanitat. Després de tants i tants intents, de tants i tants esforços sense cap resposta, ja no trobem un altra manera de defendre els nostres drets i el patrimoni cultural de la ciutat de València davant de l’equip de govern d’aquest Ajuntament..
Hi ha, per damunt de totes les coses, una necessitat vital, humana, de posar fi a este projecte i aconseguir un pla de rehabilitació per al nostre poble.
L’ajuntament no pot obligar milers i milers de ciutadanes i ciutadans a vore condicionada la seua vida per una decisió política que no té cap justificació i menys encara la de “interés general “.
Per què lluita la Plataforma?
Per la retirada del projecte aprovat al febrer de 1999 pel grup del Partit Popular a l’Ajuntament de València.
Per un projecte de rehabilitació que tinga en compte l’opinió del veïnat. Es tracta de definir un pla de rehabilitació amb consens ciutadà, especialment dels habitants del barri.

Qué volem aconseguir amb la vaga de fam?
Està dar que l’objectiu últim, és un pla de rehabilitació amb consens ciutadà. especialment deis habitants del barri. No obstant pararern la vaga quan l’Ajuntament

“accepte començar un diáleg i es comprometa a fer un debat públic en un Iloc al qual puguen entrar més de 1.000 persones i en la mesa estiguen d’una banda el regidor d’urbanisme, els arquitectes municipals i els assessors que estimen oportuns. D’una altra banda, els representants de la Plataforma, els arquitectes i advocat”.

Com és I’acció que proposem?
• És una protesta pacífica, de resistència. No és ni més ni menys important que altres que hem fet. Es una més i, si és necessari, darrere en vindran encara d’altres.
• Les persones que facen la vaga estaran ateses i assessorades per persones amb coneixements mèdics i seguiran les recomanacions que els facen. Les persones que facen la vaga prendran líquids.
•La vaga es farà en un lloc públic i demanarem tots el permisos que siguen necessaris perqué no ens puguen tirar ni multar-nos.
• La plataforma defensarà l’assentantent i procurará companyia a les persones que facen la vaga tant de dia com de nit.
• Si per qualsevol causa alguna persona que faça vaga té l’obligació de deixar-ho será substituïda per una altra persona.
• Les assemblees passaran a fer-se cada diumenge a les 11:30 al lloc de la vaga i, com totes les que fa la Plataforma, seran obertes.
‘Es convocaran vagues solidàries de cap de setmana per a donar suport.
• Al quart cap de setmana de la vaga, 15 d’abril convocarem una assemblea general de barri. En esta assemblea s’analitzarà la situació i es decidirà entre continuar al Cabanyal o parar. Si es para sense haver aconseguit els objectius i s’aprova el projecte en juliol, es farà una assemblea per a proposar una nova vaga al mes de setembre. L’acció continua.
Quan?
Començarà el 25 de març del 2000 a les 10 del matí
El lloc elegit és la plaça d’Alfons el Magnànim, coneguda com el “Parterre”.