EL SUPREM DEMOSTRA QUÈ EL VEÏNAT QUÈ DEFENSA UNA REHABILITACIÓ SENSE DESTRUCCIÓ TENIA RAÓ AL OPOSAR-SE ALS ENDERROCS AL ABRIL DEL 2010

2011-07-09Publicat per: Plataforma Salvem el Cabanyal

El 6 d'abril de 2010: Enviar les màquines per enderrocar cases al Cabanyal i l'actuació de la policia va ser una temeritat i una arbitrarietat.
El 6 d'abril de 2010: El veïnat defengué l'Estat de Dret i l'ajuntament de València un frau.
Una vegada més des de la Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar volem manifestar que la solució al problema creat per un projecte antic i desfasat no és altra que el consens i la rehabilitació sense destrucció. Les noves tendències marquen el camí de la conservació del patrimoni+ recuperació de la identitat + la diferència com a valor afegit. Tot açò sols és possible amb la rehabilitació sense destrucció.

L'Ajuntament de València no pot seguir posant impediments al creixement social i econòmic del barri del Cabanyal - Canyamelar, l'ajuntament no deu ni pot seguir negant llicències d'obra ni d’obertura de noves empreses. L'ajuntament està per a dinamitzar la transformació social i econòmica no per a impedir-la amb les seves decisions.

El govern municipal de València no està per crear llocs de treball al barri i al moment actual, es el pitjor que li se pot dir a uns dirigents polítics que administren la ciutat, la primera preocupació de la ciutadania es l'atur, bé el Partit Popular té en la seua mà la possibilitat de activar un barri i atraure inversions del govern central, per què no ho fa? La resposta la entenem fàcil: el seu primer interés no és l'interés general.

Atentament, Plataforma Salvem El Cabanyal

EL SUPREMO DEMUESTRA QUÉ LOS VECINOS QUÉ

DEFIENDEN UNA REHABILITACIÓN SIN DESTRUCCIÓN TENÍA RAZÓN AL OPONERSE A LOS DERRIBOS EN ABRIL DE 2010
El 06 de abril de 2010: Enviar las máquinas por derribar casas al Cabañal y la actuación de la policía fue una temeridad y una arbitrariedad. Los responsables máximos y primeros de los desgraciados hechos no es otro qué la actitud radical y absoluta del gobierno municipal.
El 06 de abril de 2010: La vecindad defendió el Estado de Derecho y el ayuntamiento de Valencia un fraude.
 Una vez más desde la Plataforma Salvem

El Cabañal Cañamelar queremos manifestar que la solución al problema creado por un proyecto antiguo y desfasado no es otra que el consenso y la rehabilitación sin destrucción. Las nuevas tendencias marcan el camino de la conservación del patrimoni+ la recuperación de la identidad + la diferencia como valor añadido. Todo esto solos es posible con la rehabilitación sin destrucción.
 

EL Ayuntamiento de Valencia no puede seguir poniendo impedimentos al crecimiento social y económico del barrio del Cabañal - Cañamelar, el ayuntamiento no debe, ni puede, seguir negando licencias de obra ni de abertura de nuevas empresas. El ayuntamiento está para dinamizar la transformación social y económica no para impedirla con sus decisiones.
 El gobierno municipal de Valencia no está por crear puestos de trabajo en el barrio y en el momento actual, es lo peor que le se puede decir a unos dirigentes políticos que

administran la ciudad, la primera preocupación de la ciudadanía es el paro, bien el Partido Popular tiene en su mano la posibilidad de activar un barrio y atraer inversiones del gobierno central, ¿por qué no lo hace? La respuesta la entendemos fácil: su primer interés no es el interés general.
Atentamente Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar