Suport de la Junta de Govern als estudiants

1998-11-19Publicat per: Nou Dise
La Junta de Govern va acordar en la sena reunió de dimarts passat de sol•licitar a la Conselleria d’educació el reconeixement del Consell interuniversitari Valencià d’Estudiants (CIVE) com a màxim órgan de representació dels estudiants de les universitats públiques i en el seu paper en defensa dels interessos de tots els estudiants universitaris valencians. El CIVE es va constituir el passat 20 d’octubre i està format pels representants estudiantils i els vicerectors de les universitats públiques valencianes, a excepció d’Elx.
La Junta de Govern va aprobar tambè una declaració on es manifesta la seua preocupació per la destrucció del patrimoni històric artístic Valencià, com ara el que perdura al barri del Cabanyal.
D’altra banda, el rector, Pedro Ruiz Torres, va informar sobre les últimes reunions mantingudes amb les conselleries d’Hisenda i d’Educació sobre el segon pla d’inversions per a les universitats valeneianes, que, per la via de l’endeutament, permetrà a la Universitat de València invertir en infrastructures per un import de 5.000 milions. Aquests crèdits possibilitaran l’acabament de les obres al Campus dels Tarongers, la rehabilitació d’edificis de Blasco Ibàñez i l’ampliació del Campus de Burjassot als terrenys Paterna.