DEGANAT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FACULTAT DE GEOGRAFiA I HISTòRIA

1998-11-12Publicat per: otros
RAFAEL GIL SALINAS, Degà de la Facultat de Geografia i Història:


INFORME: Que la Junta de Facultat celebrada el proppassat 10 de novembre, va recolzar la defensa del patrimoni històric 1 artístic del Cabanyal-Canyamelar que la Plataforma “Salvem el Cabanval-Canyamelar” manifesta públicament per tal que mal no puga ser destruït ni desaparega aquest important llegat del nostre patrimomi.

L’arquitectura modernista popular, racionalista i eclèctica, la trama reticular del seu traçat urbanístic, la ceràmica arquitectónica dels edificis, constitueixen un valor artístic i cultural únic que cal preservar.

Així mateix vull deixar palès que els Consells dels Departaments d’Història Medieval i d’Història de 1’Art d’aquest Centre s’han adherit a aquesta defensa.

Per tot aixó creiern que qualsevol intervenció urbanística que s’hi duga a terme ha de contemplar, respectar i prioritzar aquest important patrimoni históric, artístic i cultural.