Manifiesto1

1998-09-14Publicat per: Plataforma Salvem el Cabanyal
La plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar arreplega la inquietud de veïns i simpatitzants i defén el barri davant l’abandó total en què es troba sumit, amb el consegüent deteriorament urbanistíc, social i econòmic.
La plataforma és una organització de caràcter obert i plural, en la qual tenen cabuda tots aquells ciutadans i ciutadanes, independentment de la seua condició social i econòmica, cultura o procedència, associacions i entitats de caràcter cultural, social, esportiu, artístic, etc. que, conservant la seua independència, vulguen col•laborar en la defensa i rehabilitació del Cabanyal-Canyamelar.
DENUNCIEM, com a ciutadans, que durant més de 12 anys hem estat patint l’abandó de l’Administració, per haver sigut el Cabanyal-Canyamelar exclós del PIa d’Ordenació Urbana de València, amb el consegüent deterioramemnt urbanístic, social i econòmic que aquesta desidia comporta. Ni tan sols hem sigut consultats, aquest deteriorament no s’hauria produït si ens hagueren permés rehabilitar i millorar les nostres cases. Els avantprojectes que l’Ajuntament ha presentat signifiquen que prop de 1.500 vivendes serien assolades per construir una cosa que realment no beneficia ningú, ni del barri ni de la ciutat de València (els grans constructors ¡ especuladors, en canvi, se’ls fan les dents llargues).

MANIFEST DE LA PLATAFORMA
SALVEM EL CABANYAL-CANYAMELAR
ENS OPOSEM a aquesta agressió irracional i intolerable: l’antic projecte del Passeig València al Mar, una actuació urbanística pròpia del segle passat quan estem a punt d’entrar en el tercer mil•lenni. La prolongació de l’avda. de Blasco Ibàñez, que destruiria el nostre barri per complet, és innecessària i el seu cost econòmic, social, cultural i humà massa elevat. La ciutat de València disposa en l’actualitat de suficients vies d’accés al mar: camí de Vera, Francesc Cubells, Pintor Ferrandis, avda. Mediterrani, avda. del Port i en breu disposarà també de ¡‘avda. deis Tarongers i ¡‘avda. de França.

EXIGIM un planejament urbanístic JA!, com correspon al desenvolupament urbà del Cabanyal-Canyamelar en la seua totalitat, estiga inclòs o no en l‘àrea catalogada com a Conjunt d’lnterés Cultural (Decret 57/1993). Aquest planejament haurà de permetre un desenvolupament sostenible, racional, respectuós amb les característiques humanes, socials, històriques i arquitectòniques pròpies, que respecte la trama urbana i que considere les peculiaritats pròpies d’aquest conjunt urbà.

DEMANEM el que va aprovar ¡a Llei 4/1998, d’l 1 de juny, de la Generalitat Valenciana, en matèria de Patrimoni Cultural Valencià i la inclusiò de les zones compreses entre el bulevard de Serreria i el carrer Escalante i el carrer Dr. Lluch i el mar.

RECLAMEM el nostre dret a que es respecte la següent normativa referent al nostre barri:
1. Conjunt Urbà, declarat Bé d’Interés Cultural, com a part del Conjunt Històric de València, pel Decret 57/1993, de 3 de maig, del Govern Valencià.
2. Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Patrimoni Cultural Valencià.
3. Conveni Marc: “Desenvolupament 1 execució del planejament urbanístic del Conjunt Históric de Valéncía” entre la Generalitat Valenciana ¡ l’Ajuntament de València, aprovat per l’Excm. Ajuntament en la sessió de 22 de juny de 1994, firmat per l’Excel•lentissima Alcaldessa de l’Ajuntament de València, Sra. Rita Barberà Nolla i l’Honorable Consellera de Cultura de la Generalitat Valenciana, Sra. Pilar Pedraza Martínez.
4. Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació d’lmpacte Ambiental.

REIVINDIQUEM la promulgació d’un Pla de Rehabilitació Integral del Cabanyal-Canyamelar, que facilite la construcció de noves vivendes amb les altures que indique el nou planejament, segons uns paràmetres arquitectònics homogenis amb l’entorn, que renove però que respecte el barri, segons el que estableix el Conveni Marc “Desenvolupament i execu-ció del planejament urbanístic del Conjunt Històric de València” entre la Generalitat Valenciana i I’Ajuntament de València.

DENUNCIEM la manipulaciò que ha fet I’Ajuntament de València amb els més de 5.000 suggeriments que la nostra Plataforma va presentar per registre als avantprojectes urbanístics presentats per l’Ajuntament. Arbitràriament, i en contra de les Normes del Procediment Administratiu més elementals, aquestes sugerencies foren classíficades segons el lloc de residència dels al•legadors, si residien o no al Cabanyal-Canyamelar. No es va tindre en compte, per exemple, que entre els al•legadors no residents hi ha propietaris de vivendes i solars del Cabanyal-Canyamelar. Tots els suggeriments tenen el mateíx valor, una altra cosa és que l’Ajuntament els arxive en la paperera.

Aquesta agressió irracional i aquesta falta de respecte pels nostres drets, el primer, el de ser escoltats, és noticia ja. A principi de setembre de 1998 tenim ja arreplegades més de 10.000 firmes que s’oposen a aquesta barbàrie, però no n’hi ha prou, volem que tots coneguen les nostres raons d’oposició a aquest projecte irracional i megalòman.

ENS SUMEM a les protestes i mobilitzacions ciutadanes sobre els projectes en Ciutat Vella, Botànic, Campanar, la Punta, l’Horta, etc., perqué amb excuses com ara progrès, regeneració, urbanisme, gran avinguda, etc., aquest Ajuntament pareix decidit a perpetrar un assassinat: el del Barri del Cabanyal-Canyamelar, un barri amb més de cent anys d’història, amb la seua forma de vida peculiar, catalogat com a Conjunt Històric i Artístic, amb centenars de vivendes protegides i monuments històrics que formen part del Patrimoni Històric i Artístic Nacional.

PER UNA REHABILITACIÓ SENSE DESTRUCCIÓ
FER UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE
DEFENSEM LA RECUPERACIÓ DELS NOSTRES BARRIS
LA CONSERVACIÓ DEL NOSTRE PATRIMONI
LA MILLORA DE LA NOSTRA QUALITAT DE VIDA