Comunicado de la Plataforma sobre la retirada de los socios privados

2008-07-01Publicat per: Plataforma Salvem el Cabanyal
Davant la noticia apareguda en premsa respecte que les empreses constructores abandonen Cabanyal 2010, S.A., la Plataforma Salvem El Cabanyal manifesta:

EL PEPRI DEL CABANYAL – CANYAMELAR ES INVIABLE.

Una vegada més afirmem què els fets van demostrant què

l’única solució possible per al desenvolupament del Cabanyal i del front marítim de la ciutat de València és un pla de rehabilitació sense destrucció i amb participació ciutadana.

Per què es retiren les empreses privades?:

(*)PRIMER.- La decisió presa ve a demostrar la nul·la viabilitat econòmica del projecte. Des de fa 10 anys ho està denunciant Salvem Cabanyal.

(**)SEGON.- Les empreses mai han cregut en este projecte i han dit prou a les pressions polítiques a les que han segut sotmeses per l’ajuntament forçant la seua participació (en un projecte en el que mai han cregut).

(***)TERCER.- Sobre la constitució de Cabanyal 2010, S.A. està ja en els tribunals de la Unió Europea. En la “carta de emplazamiento de la Comisión de Mercado Interior de la UE” a finals de l’any 2007 se li comunicava a l’administració valenciana:

Pàgina 8: "Vistas las circunstancias del caso, la Comisión se reserva el derecho, en el caso en que sometiese este caso al Tribunal de Justicia según lo dispuesto en el artículo 226, párrafo 2 del Tratado, de utilizar las disposiciones de los artículos 242 y 243 del Tratado, por los que la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa en cuestión y que acuerde las medidas provisionales necesarias, y particularmente el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos por IVVSA y por AUMSA a las sociedades mixtas en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las Directivas y los principios citados. Lo indicado en estos dos últimos párrafos del punto II) de esta carta se aplica mutatis mutandis a su punto In)."

(****)QUART.- Cabanyal, 2010, S.A. mai ha actuat com una empresa gestora de la rehabilitació del Cabanyal per què no ha promogut cap obra de rehabilitació, al contrari s’ha destacat com una “inmobiliaria ASUSTAVIEJAS” utilitzant tècniques de la “camorra napolitana” per extorsionar al veïns. La gran quantitat de denuncies fetes en este sentit i no sols per la Plataforma són moltes, massa per a una empresa amb majoria de capital públic i amb un 46% de capital privat que vol actuar amb l’ètica i la professionalitat que deu correspondre a un país com el nostre.

La plataforma Salvem el Cabanyal – Canyamelar demana, una vegada més, participació ciutadana, un projecte participatiu consensuat amb tots els estaments socials i polítics de la ciutat i del barri. És l’únic camí que possibilita una recuperació i rehabilitació integral del Conjunt Històric Protegit del Cabanyal – Canyamelar.