La Plataforma Salvem El Cabanyal exigeix la paralització immediata de les activitats de Cabanyal 2010 S.A.

2008-01-16Publicat per: Plataforma Salvem el Cabanyal
El 27 d’abril de 2006 presentem denuncia davant l’UE. Registre de Referència és 2006/4596, SG (2006, A/4283/2 Mercado Interior

El motiu es per incompliment de la Directiva 92/50/CEE de 18/6/92 i Directiva 93/37/CEE de 14/6/93, modificada per la Directiva 97/52/CEE, totes elles sobre Coordinació dels Procediments d’Adjudicació dels Contractes Públics d’obres per part de l’Ajuntament de València, entitat local de l’Estat Espanyol.

La Plataforma ha tingut accés al document íntegre de la “Carta de emplazamiento por las infracciones Nº 2006/2366 y 2006/4524” text íntegre en document adjunt: https://www.box.com/s/yuce0xxl4kqhv2673r7x

El procés. Ens hem assabentat que ja en gener de 2007 la Comissió Europea es va dirigir a les autoritats espanyoles demanant explicacions per les irregularitats detectades. ¡Ja fa un any! que les autoritats valencianes y Cabanyal 2010, S.A., saben de la seua possible il·legalitat, no obstant han continuat actuant i el més greu, al juny de 2007 posen en marxa un projecte d’expropiació quan saben que hi ha una gran probabilitat que la UE declare nul·les de ple dret totes les actuacions d’esta mercantil.

DENUNCIEM que ara està més clar que mai que Cabanyal 2010 y AUMSA, coneixedores de totes les reclamacions de la UE, han actuat forçant als veïns del carrer Sant Pere a vendre les seues cases sabent que les seues actuacions poden, ben segurament, ser anul·lades pels Tribunals Europeus. Sumen i sumen il·legalitats. Han actuat amb la força de la "camorra napolitana" com ja fa molt de temps que venim denunciant.

EXIGIM que es pare tota la activitat de Cabanyal 2010 i de les demés empreses mixtes. Perquè, si la Comissió declara nul·la la constitució de totes aquestes empreses qui es farà responsable de totes les il·legalitats realitzades? Seran els responsables-administradors de Cabanyal 2010 i altres empreses? O bé intentaran passar la roba bruta a l’Ajuntament i així serem tots els valencians els que tindrem que pagar, una vegada més, la mala administració de qui ens governa.

Notes de la "carta de emplazamiento":

Diu en la pàgina 8: "Vistas las circunstancias del caso, la Comisión se reserva el derecho, en el caso en que sometiese este caso al Tribunal de Justicia según lo dispuesto en el artículo 226, párrafo 2 del Tratado, de utilizar las disposiciones de los artículos 242 y 243 del Tratado, por los que la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa en cuestión y que acuerde las medidas provisionales necesarias, y particularmente el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos por IVVSA y por AUMSA a las sociedades mixtas en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las Directivas y los principios citados. Lo indicado en estos dos últimos párrafos del punto II) de esta carta se aplica mutatis mutandis a su punto In)."

Conclussió: " Por todo ello, y de acuerdo con el artículo 226 del Tratado CEE, la Comisión solicita al Gobierno español que le haga llegar, en el plazo de 2 meses contados a partir de la fecha de recepción de la presente carta, sus observaciones sobre los puntos de vista en ella expuestos. La Comisión, llegado el caso, y tras haber estudiado dichas observaciones, así como en la hipótesis de que las mismas no le fueren comunicadas en el plazo establecido, se reserva la posibilidad de emitir el dictamen motivado previsto en el artículo 226 del citado Tratado."