EU demana el compliment de la normativa sobre seguretat, tancament i neteja de solars i edificacions abandonades en el Cabanyal

2012-05-16Publicat per: Esquerra Unida
Sanchis: “El PP haurà de donar explicacions als veïns del Cabanyal per haver deixat passar les ajudes econòmiques d'un milió d'euros de la World Monument Fund”
El portaveu del grup municipal d'Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, després d'haver visitat recentment el barri del Cabanyal ha pogut comprovar in situ les denúncies rebudes sobre la situació de la majoria dels solars de la zona, els quals incompleixen de forma alarmant la normativa municipal respecte a seguretat i tancament dels mateixos, així com de neteja. “Les abundants edificacions abandonades i molt deteriorades ens han portat a presentar una moció a la pròxima comissió d'Urbanisme en la qual sol·licitarem el compliment real i efectiu de l'Ordenança Municipal de Clos de Solars, així com la catalogació o inventari de tots ells i propietats abandonats en aquesta zona de la ciutat, igual que el manteniment de la neteja urbana en els mateixos”, ha dit l'edil, qui ha afegit Esquerra Unida considera que el PP “haurà de donar explicacions als veïns del Cabanyal per haver deixat passar les ajudes econòmiques d'un milió d'euros de la World Monument Fund”.
“L'equip de govern del PP és el responsable de l'actual situació d'abandó i consegüent degradació i ocupació il·legal dels solars i immobles buits i, per açò, haurà d'explicar per què el seu desinterès cap a la conservació del casc històric li porta a renunciar a un milió d'euros concedits al forma part aquest barri de la llista World Monuments Watch”, ha manifestat el dirigent d'esquerres. Per a Sanchis, “sembla ser que la constatació de la urgent necessitat d'impulsar mesures que posen remei a la greu deterioració d'aquest valuós nucli històric no són motiu per a una inversió econòmica per part dels populars i més, quan un dels seus principals problemes és la proliferació de solars que incompleixen de forma alarmant la normativa municipal”.
Així mateix, l'edil també ha recordat que les Normes Urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana defineixen una sèrie de condicions de seguretat, salubritat i ornament públic que al Cabanyal “no s'apliquen en absolut i on la norma és l'augment de solars i edificis abandonats pertot arreu”. Segons aquestes Normes Urbanístiques, els solars han de ser mantinguts nets de vegetació i restes de immundícies, barrats amb tancament permanent de dos cinquanta metres d'altura, d'adequada presència, consistència i resistència, voltant l'alineació oficial. També indiquen que el tancament dels solars haurà de disposar d'una porta perfectament col·locada que permeta tant l'accés com el total tancament de cada solar, de dimensions tals que permeta les operacions de neteja i retirada de residus.
No obstant açò, “carrers com la dels Àngels, Montroi, Lluís Despuig, Lavadero i Sant Pere són només alguns exemples de llocs on es poden comprovar aquests incompliments”, ha declarat el dirigent d'esquerres, qui ha afegit que en aquests mateixos carrers “hem pogut comprovar l'existència de molts solars sense barrar, tancats amb murs que es poden escalar, tancats però sense porta o amb portes que estan d'adorn o sense panys i un sense fi de modalitats diferents que donen com resultat un paisatge urbà desolador, amb multitud de solars, quan no teulades, plens d'enderrocs, fems i efectes inservibles”.
En aquest mateix sentit, Sanchis ha explicat que, en resposta a les preguntes presentades a l'últim ple, la Delegació de Residus Sòlids i Neteja assenyala que ha realitzat la neteja de 37 solars. En solars privats, solament s'ha realitzat de forma subsidiària la neteja de 2, i només en 3 solars privats la neteja l'han pagat els propietaris. Segons aquesta resposta, “s'ha eximit de l'obligació de tancament a alguns solars de Cabanyal 2010 que han sigut asfaltats per la propietat a fi de poder ser utilitzats com a aparcaments o de persones, encara que hem comprovat que no s'utilitzen, ni per a aparcar ni per a passar”.