(Valencià) (English) La Plataforma Salvem el Cabanyal – Storia