Participació Ciutadana: Programa de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat EDUSI

Programa d’execució d’inversions per als propers 5 anys. 

És el document presentat a tots els col·lectius del barri que participarem en el procés Va Cabanyal, Canyamelar, Cap de França (Programa de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat EDUSI) Amb gran asistència i màxima representació social del barri.

 Donat que des de fa molts anys venim reclamant la participació ciutadana com a una eina necessària per a influir i controlar les decisions polítiques dels nostres representants cal reconèixer la transparència amb que està actuant el Govern Municipal actual en aquest aspecte i d’altres que ens afecten directament.

 És necessari participar per aconseguir un canvi profund de la manera de fer política, més ètic, més social i més democràtic. I per a participar és imprescindible disposar de la informació adequada.

 Volem seguir avant en la nostra obstinació participativa i fer-vos partícips.  Ací teniu el material que ens informa dels projectes més importants que transformaran el nostre poble, així com la seua periodificació prevista. La participació ciutadana no s’acaba amb la redacció del projecte, tenim que seguir sent escoltats i tinguts en compte durant tot el procés d’execució.

Posdata.
Per si algú continua sumant: son els mateixos euros de sempre anunciats i repetits als mitjans mil voltes. Després de tants anuncis, tantes vegades, entenem  que la gent puga pensar que al Cabanyal som uns aprofitats i d’això res de res. Inversions públiques en els propers 5 ANYS : 57 milions + 4,7 milions de la iniciativa privada rehabilitant les seues cases. Total els 61 milions per a tot un barri que al 1988 es va quedar en “Planificació Diferida” i que des del 1998 ha patit una “Guerra Destructiva”. Està bé, però no és excessiu, son molt anys de no invertir i sí destruir . Amb la repetició dels milions i de les noticies s’ha creat una percepció distorsionada de la realitat. Malgrat tot, encara quedaran molts problemes greus per solucionar! Gràcies per llegir fins ací.