APORTACIONS I SUGGERIMENTS a l’esborrany del nou Pla Especial del Cabanyal