NO SÓN DINERS VINGUTS DE NOU. EL QUE ÉS NECESSARI ÉS UN PLA DE REHABILITACIÓ DEL PATRIMONI PÚBLIC

Estem llegint als mitjans de comunicació i, també, al Facebook del 14 i 15 de desembre de 2017, que El Cabanyal–Canyamelar de València rebrà 4,9 milions d’euros per a subvencionar la rehabilitació i construcció d’habitatges. No són diners vinguts de nou, no.
Des de Salvem El Cabanyal–Canyamelar tenim la necessitat d’explicar que es tracta del Conveni de Col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, y l’Ayuntament de València, per la gestió de l’actuació de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-Canyamelar (ARRU) i per la instrumentació de la subvenció corresponent. Acord signat i anunciat al 2015. Ara es va a fer efectiva la provisió dels fons necessaris corresponents a l’any 2017.
Així es poden pagar, en algun cas concret amb retràs, les ajudes del programa-conveni signat entre Generalitat i Ajuntament. No està mal si el comparem amb els terminis d’altres convenis d’altres èpoques. No obstant cal dir que amb el retràs s’ha posat a algú dels particulars rehabilitadors/es en un compromís financer perquè no han rebut els diners quan tocava. Els tràmits administratius estan fets, falten les ordres de pagament. Però va anant.
La rehabilitació del patrimoni públic. Cal fer públic, una vegada més, que no sabem res de la rehabilitació de les propietats públiques. Gran error del responsables polítics que tenen les competències en este camp. La resta d’obres d’urbanització i planificacions generals van en marxa, ni amb la temporalització ni amb la intensitat que volem, però hi ha una realitat que s’imposa: el barri comença a estar millor. Falta el pla per rehabilitar el patrimoni públic¡
Enhorabona a i molt d’ànim a tots els particulars que estan fent obres per un millor poble. Gràcies.
Rehabilitació pública. Al 2016 l’administració pública es va comprometre en rehabilitar 10 habitatges al Cabanyal destinats per a lloguers socials. Segons ens informen, en estos moments estan en fase de licitació d’obres. Un poc de retràs, des d’ací no podem fer altra cosa que enviar-los ànims i força per a que prompte puguem vorer les obres iniciades, recordeu que, en un principi, tenien que estar finalitzades al 31/12/2017. El termini s’ha prorrogat fins al 31/12/2018.
Alguna cosa caldrà planificar per posar en marxa els , al voltant, dels 500 habitatges públics per rehabilitar. A este ritme no arribem. Què hi fem amb les 500? Algú te la responsabilitat i ens deu contestar, algun dia. Us estem esperant ja fa molt temps.
Aquesta remor que se sent
Aquesta remor que se sent no és de pluja.
Ja fa molt de temps que no plou.
S’han eixugat les fonts i la pols s’acumula
pels carrers i les cases.
Aquesta remor que se sent no és de vent.
Han prohibit el vent perquè no s’alci
la pols que hi ha pertot
i l’aire no esdevingui, diuen, irrespirable.
Aquesta remor que se sent no és de paraules.
Han prohibit les paraules perquè
no posin en perill
la fràgil immobilitat de l’aire.
Aquesta remor que se sent no és de pensaments.
Han estat prohibits perquè no engendrin
la necessitat de parlar
i sobrevingui, inevitable, la catàstrofe.
I, tan mateix, la remor persisteix.
Ben cordialment: Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar Cap de França