Comunicat sobre la seu de la Universitat Europea

Comunicat conjunt de

A.VV. Cabanyal – Canyamelar, ACIPMAR, Mercat del Cabanyal, Plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar-Cap de França

Davant les noticies al voltant de l’ ubicació de la seu de la  Universitat Europea, volem fer públic que les organitzacions que signem este comunicat,

Defensem:

1.       Que tot el procés de decisió de l’ ubicació així com les condicions urbanístiques i econòmiques, de la seu de la Universitat Europea, estiga presidit per la màxima transparència.

2.      Que no siga un projecte que puga encobrir un procés especulatiu ni a curt ni a llarg termini.

3.      Que si per a poder realitzar el projecte es produeix una privatització de terrenys públics, s’utilitzen fórmules que asseguren que l’ús del terreny va a ser d’interés general – educatiu. Que s’utilitzen mecanismes legals i administratius necessaris per a que  no es puga modificar l’ús dels terrenys. De manera que, amb el temps, no es puguen donar les condicions que convertisca l’operació en especulativa a mig o llarg termini.

4.      Que la ubicació de la universitat al Cabanyal és una oportunitat, però també és un risc de gran canvi al barri difícil de valorar en estos moments, per això també demanem molta prudència en la presa de decisions.

5.      Que el disseny urbanístic dels edificis de la nova universitat deuran respectar la trama urbanística del Cabanyal – Canyamelar i facilitar la integració de la universitat en el entramat social del barri, sempre des d’una perspectiva social. Que la universitat siga un element que ajude a superar les dificultats actuals i siga respectuosa amb les característiques de convivència, veïnat, socials per les que venim treballant.