Discurs de la Plataforma en el Ple de l’Ajuntament

Excel·lentíssim Senyor Alcalde, Senyores i Senyors Regidors, des de la Plataforma Salvem El Cabanyal i des de l’Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar, ens dirigim a vostés amb motiu de la presentació, en aquest ple, de l’Estratègia Integrada de Desenvolupament Urbà Sostenible, realitzada per l’equip Va Cabanyal.

Per a nosaltres és un motiu de satisfacció assistir a un ple com aquest, que dóna resposta a una reivindicació de les nostres associacions: abordar les solucions a la situació actual del Cabanyal, tenint en compte l’opinió dels propis veïns.

Sabem que posar en marxa un procés participatiu és complex, són nombroses les dificultats, i està limitat pels temps disponibles, que no sempre coincideixen amb els desitjats. És per això que volem reconéixer a l’actual equip de govern, la valentia i determinació per portar a terme aquest projecte participatiu.

Aquest ha sigut un procés que hem viscut en primera persona tots els veïns del Cabanyal que hem volgut participar en ell. De vegades no hem estat d’acord i han sigut nombroses les discrepàncies sorgides, però hem tingut la possibilitat d’exposar, tots, els nostres arguments, els uns i els altres. I açò ha sigut molt valuós. Vull reconéixer, en aquest aspecte, el treball realitzat per l’equip VaCabanyal per abordar amb èxit aquesta tasca, realitzant un treball inclusiu i obert a tots.

Saben vostés que al Cabanyal la situació és ben difícil. La degradació produïda per la política de l’anterior equip de govern (del Partit Popular) encara està present al barri  i els seus efectes són devastadors per a les persones que hi vivim. Per tant les solucions també han de ser urgents.

Aquest és el panorama que s’ha trobat l’actual equip de govern, i ens consta el seu compromís amb la rehabilitació del barri, que s’inicia amb la derogació de l’anterior Pepri, els convenis de rehabilitació de vivenda i els projectes de reurbanització de les zones més degradades. A més es pot apreciar la millora de la seguretat ciutadana, la neteja i salubritat de l’espai públic, la posada en funcionament del teatre El Musical, i hui, la presentació del resultat del projecte participatiu VaCabanyal.

En aquests primers sis mesos, amb les esmentades actuacions, l’actual equip de govern ha contribuït a frenar la inèrcia del procés de degradació i a posar les bases d’una possible, i desitjada per tots, recuperació i rehabilitació del Cabanyal.

Sabem que aquests projectes han de ser especialment sensibles amb la població més vulnerable. Necessitem veure el més prompte possible els efectes d’una política social seriosa i responsable amb els grups socials més desfavorits, que en algunes ocasions freguen l’exclusió social, i en altres estan totalment immersos en ella, com a exemple el chabolismo.

Esperem que els resultats del que ara són projectes i convenis, comencen a visualitzar-se al barri. Aquest any 2016 és determinant. No es viu només de projectes sinó de realitats, i la realitat del Cabanyal és molt dura, no és una empresa fàcil, però confiem en la seua capacitat i la seua determinació.

Saben vostés que les nostres organitzacions són associacions i plataformes ciutadanes amb un fort esperit crític, els hem expressat el nostres desacords quan ha sigut necessari, però hui hem de felicitar-los.

Moltes gràcies.