La valoració de la primera reunió amb la Comissió Cabanyal de l’Ajuntament de València