Recopilació de la informació sobre la firma de tots els partits polítics