Comunicat davant la Sentència del Suprem

EL TRIBUNAL SUPREM DESESTIMA EL RECURS A LA SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL

Rita Barberá ha mentit als mitjans d’informació i a la ciutadania en dos aspectes:

                        a)      Menteix quan diu que pacta voluntàriament amb el Ministeri de Cultura. No és voluntari, està obligada per llei i amb uns requisits determinats i molt específics.

                        b)     Menteix quan presenta el seu “esbós d’adaptació”. Perquè segons l’exposat segueix sense adaptar el projecte urbanístic a la Llei de Patrimoni i, per tant, segueix sent il·legal. La sentència del TS ratifica tots els informes tècnics que emparen l’Ordre Ministerial de 29 de desembre de 2009

Rita Barberá, ha comunicat públicament, que el desistiment presentat, en virtut de l’acord aconseguit amb el Govern d’Espanya, havia sigut admès pel Tribunal Suprem, informació que no és veraç a la vista del contingut de la Sentència del Tribunal Suprem publicada en el dia d’avui, i açò, amb l’únic objectiu de “remeiar políticament” les conseqüències d’haver perdut novament davant els Tribunals la seua defensa del PERI, -la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez- i veure’s comminada i obligada, una vegada més, a respectar l’ORDRE MINISTERIAL que declara l’espoli en el Conjunt Històric del Cabanyal – Canyamelar.

 La VALIDACIÓ PATRIMONIAL DEL PERI DEL CABANYAL I LES MODIFICACIONS que pretén realitzar l’Alcaldessa, són nul·les de ple dret, tenint en compte les següents consideracions:

  • Les modificacions publicades per l’Alcaldessa, mantenen la idea de prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez, amb ruptura de l’estructura urbana i arquitectònica, que impliquen mantenir      l’enderrocament    d’edificis situats dins del Conjunt Històric, trencant així, les característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística, la qual cosa contravé i vulnera de ple el contingut de l’Ordre Ministerial vigent. 
  • Les modificacions del PERI, a més d’articular-se explícitament com “de protecció” a l’efecte de donar satisfacció a la legislació patrimonial en matèria de *tulela de Conjunts Històrics declarats *BIC, han de justificar el compliment del marc legal vigent des de 2007 en el nostre àmbit territorial, circumstància que no es dóna, i que s’ha omès “a gratcient”, per l’Ajuntament de València, en tots els comunicats realitzats fins al dia de hui. 
  • L’Alcaldessa de València no ha aconseguit la “validació” patrimonial ni de l’antic PLA, ni del que ara es modifica, amb la finalitat de “adaptar-ho” a les exigències *antiexpoliadoras de l’Ordre Ministerial de 29 de desembre de 2009, tenint en compte, a més, que no es pot obtenir la validació esmentada, donat el contingut de les modificacions revelades per l’Ajuntament, ja que aquesta planificació no compleix les exigències mantingudes per l’Ordre Ministerial i els Tribunals, en el marc de la “protecció” exigida per al Conjunt Històric. 

La manipulació de la informació davant la premsa, a fi de rescatar la seua imatge electoral, ens demostra que l’Alcaldessa Rita Barberá, entossudida en els seus propis objectius personals, ha engegat un nou intent de burla a la legalitat i les institucions, a costa de l’enorme perjudici dels ciutadans. 

Volem fer constar que:

A la vista del recent anunci de la Sentència del Tribunal Suprem, desestimant el recurs interposat, la plataforma Salvem el Cabanyal, espera què des de l’Ajuntament es reconsidere la postura de mantenir la modificació anunciada, i presente un projecte de participació ciutadana.

Per la nostra banda, anunciar una vegada més, que continuarem en la lluita i la defensa del patrimoni del Conjunt Històric del Cabanyal- Canyamelar, que és història i patrimoni de tots