La Plataforma Salvem El Cabanyal – Canyamelar ha estudiat la Memòria Justificativa i el Compte de Pèrdues i Guanys de l’empresa municipal Pla Cabanyal – Canyamelar (antiga Cabanyal 2010)

Denunciem públicament els elevats costos i la inutilitat d’aquesta oficina. No destaquen com a virtuts d’aquesta empresa, ni dels seus treballadors, l’eficiència econòmica en l’administració dels pressupostos públics.

DADES OBTINGUDES DELS DOCUMENTS:

– SOUS 2013………………………………………………………………………. 434.495,15 euros
– DESPESES GENERALS I AMORTITZACIONS…………………….. 195.687,56 euros
                                                                                             Total 630.182,71 euros

630.182 euros que han servit fonamentalment per a atendre a aquesta “enorme” càrrega de treball durant tot un any:

• 16 consultes generals,
• 156 consultes específiques,
• 35 consultes sobre valoració d’immobles
• 18 cercats d’immobles.
• 3 retirades de *tapiado, per necessitat d’accés per serveis o deterioració
• 31 altres intervencions puntual
• 24 adquisicions

               Els impostos que paguem tots els habitants de la ciutat de València haurien de tenir una millor destinació. Els administradors haurien de preocupar-se perquè l’oficina del Cabanyal era una eina de progrés i benestar i no una oficina de malbaratament on es paguen sous i altres despeses a persones que segurament són absolutament prescindibles dins de l’organigrama de personal de l’Ajuntament  de València.

                  L’empresa municipal Pla Cabanyal no passaria un acid-test d’eficiència empresarial.

                 L’empresa municipal Pla Cabanyal no compleix els objectius de treball per a aconseguir un la recuperació urbana del barri, són altres objectius els que està intentant aconseguir. Objectius que se centren més a gestionar la degradació que la rehabilitació i tot açò amb diners públics. Tot un exemple de gestió política per a l’interés general d’aquesta ciutat.