EL MERCAT DEL CABANYAL S’INTEGRA EN “UNITS PEL CABANYAL”

El passat 25 de juliol, quatre entitats del Cabanyal-Canyamelar vam posar en marxa un procés amb el nom d’UNITS PEL CABANYAL, dirigit a posar fi a la falta de diàleg entre els veïns del nostre barri.

La nostra voluntat va ser, a través de la convivència, començar un camí que permetera consensuar els problemes que a tots ens preocupen, reivindicant de forma conjunta tot el que ens uneix, per a aconseguir un barri unit i digne, fins que es trobe o es puga portar endavant la solució definitiva al conflicte urbanístic que vivim en els últims 15 anys. Demanàvem solucions immediates a l’estatus actual, independentment del que puga succeir en el futur.

A aquesta iniciativa es van sumar immediatament la major part de les organitzacions més representatives del Cabanyal-Canyamelar. El resultat es va plasmar en un document que aborda els punts fonamentals sobre els quals entenem, s’hauria d’obrir un procés de diàleg entre els distints agents implicats en el futur del nostre barri, procés que té com a principal objectiu aconseguir la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes del Cabanyal-Canyamelar.

El MERCAT DEL CABANYAL, que en aquell moment es va mantenir al marge d’aquesta iniciativa, ha decidit a hores d’ara incorporar-se a la mateixa, passant a formar part del grup d’associacions que constitueixen UNITS PEL CABANYAL, la qual cosa significa assumir íntegrament els principis i reivindicacions que recull el document signat el passat 25 de juliol, i les accions conjuntes que hem desenrotllat fins al moment.

A ningú pot escapar la importància que representa aquesta incorporació. El MERCAT DEL CABANYAL és probablement una de les entitats que millor encarnen la història i tradicions del nostre barri. El seu futur està unit al dels seus veïns i en aqueix sentit l’Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal, ha decidit integrar-se en el col·lectiu UNITS PEL CABANYAL.

Posar fi a les causes de la degradació actual i impulsar polítiques actives que permeten la seua regeneració i rehabilitació, van ser i continuen sent les nostres reivindicacions a hores d’ara. Conseqüència de la nostra unió, ha sigut la posada en marxa del cridat Pla + Cabanyal presentat el passat 29 de novembre per l’equip de govern de l’Ajuntament de València, que ha servit per a començar a atallar alguns importants aspectes de la degradació relacionats amb l’ocupació il·legal d’habitatges que venim denunciant. Però en aquests moments tenim la sensació que algunes importants iniciatives que contenia aquest Pla no han arribat a posar-se en marxa, així com alguns compromisos que van adquirir els representants de l’equip de govern, al marge del citat pla. Per un altre costat una importantíssima reivindicació, clau per a la regeneració del nostre barri i per a contribuir a la recuperació econòmica, com és la necessitat de posar fi a la suspensió cautelar de llicències d’obres i activitats, segueix sense ser assumida a hores d’ara per l’equip de govern de l’Ajuntament.

Volem recordar que també el col·lectiu format per les distintes organitzacions d’empresaris d’hostaleria del Marítim agrupats en el “Pacte del Mar”, amb el suport de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València, s’han sumat a aquesta reivindicació, per a posar en marxa un “pla urgent” per a la regeneració “integral” del Barri del Cabanyal “que eradique els focus de marginalitat, millore la dotació de serveis públics i dinamitze l’activitat del xicotet comerç i l’hostaleria i que incloga el desbloqueig dels permisos d’obres per a millorar la qualitat de vida en els habitatges i les obres de remodelació i manteniment dels locals comercials”.D’aquesta manera, per a “posar en valor el patrimoni històric i cultural del Cabanyal i la seua històrica vinculació amb el mar, com un autèntic producte turístic”.

Des d’UNITS PEL CABANYAL, ja hem mostrat a través d’un escrit dirigit al vicealcalde de València, l’Il·lm Sr. Alfonso Grau, el nostre malestar per la falta de respostes a aquesta situació, havent-li sol·licitat una entrevista urgent, a fi de poder-li expressar els motius de la nostra preocupació. Escrit del que hem rebut resposta, remetent-nos a realitzar una reunió passades les festes de falles, moment en què ja ens trobem.

Confiem que en aquesta nova reunió, amb l’impuls que suposa la incorporació del MERCAT DEL CABANYAL, l’equip de govern de l’Ajuntament de València, se sume a aquesta veu, cada vegada mes unànime en tota la ciutat, que des de sectors veïnals, empresarials, culturals i polítics, reclama la immediata posada en marxa d’un pla urgent, que permeta la recuperació del Cabanyal-Canyamelar, el barri més important de la façana litoral d’aquesta ciutat, al marge del que succeïsca amb la solució definitiva al conflicte urbanístic, un fet que a més ajudaria a la creació de llocs de treball, que hauria de ser un objectiu prioritari, també per al nostre ajuntament, en el cas del Cabanyal.

CABANYAL-CANYAMELAR, 27 març 2013

Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim (ACIPMAR)
Plataforma Salvem El Cabanyal.
Associació de veïns “SI VOLEM”.
Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar.
Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal

Regenerar, Revitalitzar, Rehabilitar, Recuperar

El Cabanyal-Canyamelar

Junts podem, i ho volem ja.