La Plataforma denúncia l’acord aprovat el divendres a la Junta Local de Govern de l’Ajuntament

L’ajuntament continua destinant fons a finançar una societat que no aporta absolutament res positiu a la ciutat de València ni al barri en què està treballant, de fet El Cabanyal cada vegada està pitjor. Este és el treball que està fent l’empresa municipal Cabanyal 2010. I ara li amplien 3.000.000 d’euros.

Precisament l’any 2010 ja denunciàvem que Cabanyal 2010 va destinar 12,4 milions d’euros a expropiacions i derrocaments en els carrers afectats per la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez. Es tracta del 69% de la inversió que tenia prevista la societat pública per a eixe exercici.

El percentatge crida l’atenció quan el primer objectiu de la societat, segons consta en els estatuts, és portar a terme les actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a rehabilitar l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Cabanyal.

Entre tant continuen denegant llicències d’obra nova i activitats empresarials i segueixen sense justificar els fons rebuts del govern central per a rehabilitar.
Entre tant:

  1. No paguen als proveïdors, posant seriosament en dificultats a xicotetes i mitjanes empreses.
  2. Retallen servicis d’educació i servicis socials.
  3. Retallen atenció a dependents.

És esta una política feta per l’interés general de la societat valenciana?
És un frau a tots els proveïdors?
als barris? amb tant de dèficit d’infraestructures, … …
a tota la ciutat de València?

Atentament, Plataforma Salvem El Cabanyal Canyamelar Cap de França